Cultuur versterken
Cultuurversterking als basis voor prestatieverbetering?
De juiste bedrijfscultuur zorgt voor trouwe klanten en een sterke marktpositie.


Een sterke organisatiecultuur op zichzelf is geen garantie voor succes wanneer deze niet gekoppeld is aan het primaire proces, houding/gedrag en de uitgangspunten van de organisatie. Dan heeft jouw klant geen juist beeld van je organisatie en frustreert het een optimale bedrijfsvoering. Kiest jouw klant ook in de toekomst voor jou?

Aan de hand van ons Qi-model laten we je zien hoe in jouw organisatie de zaken in de praktijk echt georganiseerd zijn, waar cruciale punten/momenten zitten en waar de mogelijkheden tot vernieuwing en verbetering liggen.

We helpen je de samenhang tussen het primaire proces van productie, je geleverde dienstverlening tot en met de ervaringen van je klant en zelfs de betrokkenheid bij de samenleving te versterken en de organisatie krachtiger te maken.

Je hebt met jouw organisatie duidelijk een richting voor ogen. Die is ook helder voor je medewerkers. Je hebt niet alleen de inrichting van de processen, maar ook de wijze waarop er wordt samengewerkt, gecommuniceerd, klantcontact plaatsvindt, voor elkaar.

De klant kiest vol overtuiging voor jou en beveelt je aan. Je marktpositie en concurrentiekracht zijn in topvorm.