Organisaties en medewerkers in topvorm.Anders denken, anders doen.


Ron Offerman

Organisatie expert


Ron Offerman, oprichter en als partner verbonden aan Qimens, is aanspreekpunt voor strategie en organisatievraagstukken. Is sterk in het doorgronden van bedrijven en medewerkers en komt met resultaatgerichte en pragmatische oplossingen. Daarmee weet hij organisaties en medewerkers nieuw elan te geven en in beweging te brengen.

Vanuit zijn rol als organisatieadviseur en coach weet hij de samenhang tussen de richting en inrichting in organisaties te optimaliseren. De juiste afstemming als sleutel tot duurzaam succes met toegevoegde waarde voor klant, organisatie en medewerkers.

Na een succesvolle hotelcarrière vol creativiteit en innovatie heeft Ron de overstap gemaakt naar de zakelijke dienstverlening waarin hij o.a. als commercieel directeur en HR directeur aansprekende resultaten heeft geboekt en belangrijke ontwikkelingen heeft geleid.

Zijn Executive MBA heeft hij in 2006 afgerond waarna hij zich meer is gaan richten op organisatiekunde, leiderschap en veranderkracht in organisaties. Ron weet mensen los te maken van ingesleten gedachten en patronen en zo aan te zetten tot werkelijk anders denken en anders doen. Hij weet als geen ander organisaties in topvorm te krijgen, met meer rendement en meer plezier.


Wat is er nodig om het morgen anders te doen?Zonder plan geen vooruitgang.


Jan Eenkoren

Specialist bedrijfsvoering & leiderschap


Jan Eenkoren, als partner verbonden aan Qimens en aanspreekpunt voor organisatie advies en ontwikkeling. Is sterk in het optimaliseren van bedrijfsvoering en persoonlijk leiderschap, op alle niveaus. Daarmee weet hij organisaties efficiënter te maken en medewerkers in hun kracht te zetten.

Vanuit zijn actieve rol weet hij mensen in jouw organisatie mee te nemen op weg naar persoonlijk leiderschap. Eigenaarschap voor resultaat en verantwoordelijkheid voor continue (zelf)ontwikkeling. Dit uit zich in gedrevenheid tot het willen maken van het verschil.

Inzicht in eigen gedrag en houding is bepalend. Voor alle lagen van de organisatie in iedere discipline, ongeacht of het gaat om doelen, processen, afstemming of leiderschap. Bewust zijn van het eigen gedrag is de eerste stap naar verandering en een betere verstandhouding.

Vanuit zijn veelzijdige carrière in zowel het publieke als private domein zet Jan zijn kennis en ervaring graag in voor andere organisaties. Bedrijven ondersteunen bij groei en verandering, een efficiëntere structuur of het versterken van persoonlijk leiderschap. Aan de basis ligt altijd de concrete behoefte en urgentie voor de organisatie.


Wanneer zet jij de eerste stap?Eerlijk duurt het langst.


Ewald van der Spek

Advocaat, compliance, arbeids-, ondernemings- en financieel recht


Ewald van der Spek, als partner verbonden aan Qimens en aanspreekpunt voor alle vraagstukken op het gebied van compliance, arbeids-, ondernemings- en financieel recht.

Als gedreven en pragmatisch advocaat heeft hij een sterke focus voor de business. Hij weet feilloos de juridische risico’s voor de opdrachtgever in kaart te brengen en oplossingen te adviseren op basis waarvan een gedegen ondernemersbeslissing genomen kan worden. Soms is het moeilijk, soms kan het simpel. Ewald maakt de zaken niet onnodig ingewikkeld.

Hij kan bogen op een brede ervaring met het adviseren van bedrijven met name in het MKB. Hij gaat daarbij vakkundig te werk, begrijpt de organisatie en heeft oog voor het menselijk aspect. Op deze manier bouwt hij langdurige relaties op.

In elke opdracht staan snelheid, efficiëntie en samenwerking centraal. Zijn aanpak kenmerkt zich als gedreven en praktisch met het vermogen om "dingen voor elkaar te krijgen". Of het nu gaat om advisering of procederen op het gebied van bovengenoemde rechtsgebieden. Met Ewald is jouw eigen bedrijfsadvocaat incidenteel, naar behoefte of projectmatig beschikbaar.


Ad hoc of een langdurige relatie?Meten is weten, zonder data geen interventie.


Darwin van Grondelle

Interventie en HR expert


Darwin van Grondelle is aanspreekpunt voor alle vraagstukken op gebied van inzet van ons Qi-model en gebruik en verdere ontwikkeling van overige interventie instrumenten. Is ondersteunend aan alle partners op het gebied van data analyse en kwalitatieve rapportages.

Vanuit zijn ondersteunende rol weet hij de partners te bedienen met allerhande relevante informatie en analyseert de beschikbare data om tot een optimaal passende oplossingen voor de voorliggende vraagstukken te komen.

Door zijn ICT kennis en vele jaren ruime HR ervaring aangaande salarisadministratie, personeelsadministratie, analyses maar ook verzuim begeleiding en advieswerkzaamheden weet hij steeds de basis op orde te brengen en te houden. Daarin staat hij voor kwaliteit en kritisch meedenken.

Zijn extra toegevoegde waarde is de ervaring bij (langdurige) projecten die niet alledaags zijn en dus creatieve, doch kwalitatieve oplossingen behoeven. Zo is het werken in een faillissement niet vreemd voor hem, het zelf inrichten van een HR-systemen, het op maat maken van rapportages, maar bijvoorbeeld ook het zelf ontwikkelen en op maat inrichten van een talentscout programma. Darwin weet vakkundig behoeftes te vertalen in concrete (digitale) toepassingen of oplossingen.


Is bij jou de basis wel echt op orde?