Organisaties en medewerkers in topvorm.Meten is weten, zonder data geen interventie.


Darwin van Grondelle

Interventie en HR expert


Darwin van Grondelle is aanspreekpunt voor alle vraagstukken op gebied van inzet van ons Qi-model en gebruik en verdere ontwikkeling van overige interventie instrumenten. Is ondersteunend aan alle partners op het gebied van data analyse en kwalitatieve rapportages.

Vanuit zijn ondersteunende rol weet hij de partners te bedienen met allerhande relevante informatie en analyseert de beschikbare data om tot een optimaal passende oplossingen voor de voorliggende vraagstukken te komen.

Door zijn ICT kennis en vele jaren ruime HR ervaring aangaande salarisadministratie, personeelsadministratie, analyses maar ook verzuim begeleiding en advieswerkzaamheden weet hij steeds de basis op orde te brengen en te houden. Daarin staat hij voor kwaliteit en kritisch meedenken.

Zijn extra toegevoegde waarde is de ervaring bij (langdurige) projecten die niet alledaags zijn en dus creatieve, doch kwalitatieve oplossingen behoeven. Zo is het werken in een faillissement niet vreemd voor hem, het zelf inrichten van een HR-systemen, het op maat maken van rapportages, maar bijvoorbeeld ook het zelf ontwikkelen en op maat inrichten van een talentscout programma. Darwin weet vakkundig behoeftes te vertalen in concrete (digitale) toepassingen of oplossingen.


Is bij jou de basis wel echt op orde?