Passend leiderschap
Zijn jouw managers er voor de medewerkers, of werken de medewerkers voor jouw managers? Ofwel: Hoe de juiste leiderschapsstijl zorgt voor (pro)actieve medewerkers.

Durf kritisch te reflecteren. Sta je als leidinggevende eigenlijk wel echt open voor verandering en ontwikkeling of ben je (onbewust) de remmende factor? Is jouw leiderschapsstijl wel zo effectief en passend bij de organisatie? Weet jij wat een individuele medewerker nodig heeft om optimaal te presteren en faciliteer je dat ook optimaal?

Met de organisatie zelf, de producten en de dienstverlening als basis laten wij je kritisch kijken naar je eigen (leiderschaps)rol en die van jouw managers. We koppelen theorie aan praktijk in training, individuele coaching en, waar nodig, inspirerende ontmoetingen met externe topmanagers of ondernemers.

Door deze aanpak ontstaat er een duidelijke, herkenbare leiderschapsstijl ondersteunend en passend bij je organisatie. Jouw leidinggevenden worden effectiever en succesvoller. Ze worden meer uitgedaagd door hun medewerkers om hen te helpen in topvorm te geraken. Ze schakelen situationeel naar wat nodig is en weten hun medewerkers en teams zo te coachen dat er een krachtige cultuur ontstaat van met elkaar succesvol willen zijn.

Er wordt met plezier hard gewerkt om ambitieuze doelstellingen te halen.