Anders denken, anders doen, gelukkiger en succesvoller!

“Anders denken, anders doen, gelukkiger en succesvoller! In de kern is dit waar het om draait. Zonder anders te gaan denken, zul je niet anders doen. En geluk –
dat wat je iedereen wenst – is een bewezen cruciale factor tot succes.

Het bestaansrecht van organisaties uit zich in waardecreatie. Voor de klant, voor de maatschappij, voor de  medewerkers, voor de organisatie. Hoe werkt dit? Hoe kom je tot optimale waardecreatie en bied je tegelijkertijd het hoofd aan de (maatschappelijke) uitdagingen nu?

Organisaties die de harde kant – wat we feitelijk kunnen beredeneren – en de zachte kant – wat wij niet direct kunnen waarnemen –  het beste weten te verbinden, zijn ook het meest succesvol. Dit vergt aanpassing van product, dienst, kennis en technieken. Het vraagt ook veel van medewerkers, ongeacht hun positie, en van de organisatie als geheel.

Succesvoller

Om je organisatie succesvoller te maken, is het nodig om ‘human capital’, ofwel medewerkers met hun bekende en nog niet ontdekte talenten, prominent te plaatsen binnen je onderneming.

Met welke soft skills, vaardigheden en energie dragen medewerkers bij aan de uitdagingen? Organisaties vragen betrokkenheid en wendbaarheid, aanpassingsvermogen, snelheid en kwaliteit, innovatie, eigenaarschap en transparantie, motivatie en inspiratie, om winnaar willen zijn, om zelfregie en verantwoordelijkheid.

Veel. Maar noodzakelijk. Om continuïteit en groei van de organisatie mogelijk te maken. Maar ook om als medewerker in balans te komen ten opzichte van de maatschappij, het succes van de organisatie en zichzelf.

Om dit te bereiken is het van belang dat medewerkers in topvorm zijn. Met meer dan voldoende energie om de balans in het leven en op emotioneel niveau te blijven vinden.

Richting

Daarnaast hoort de richting van de organisatie helder te zijn voor iedereen. Denk aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden – bij voorkeur ruimer dan je eigen denkgrens – op het eigen niveau en vanuit de persoonlijke rol binnen de organisatie. Dit vraagt om afstemming van de organisatiestructuur op de koers en de omgeving. Het vraagt een andere manier van afstemming, van communicatie en van (zelf)sturing. De leidinggevende faciliteert steeds meer.

Qimens zorgt voor energie in topvorm. Dé voorwaarde  voor werknemersgeluk en dus betere prestaties en een optimaal rendement.”

Ron Offerman – oprichter Qimens