Leidinggevende in verandering, de slaag- of faalfactor?

Als iets ons in deze Corona tijd duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat Covid-19 een echte gamechanger is. Organisaties hebben te maken, nu en zeker ook na de crisis, met nieuwe inzichten, nieuwe uitgangspunten en een andere publieke opinie over organisatiegedrag en over winstoptimalisatie. En dit bovenop het anticiperen op de snelle technische ontwikkelingen en duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hoe leidt je dit in goede banen?

een dubbele rol”

Bij iedere organisatieverandering, van klein tot groot, zijn de leidinggevenden cruciaal. In

feite zijn zij zowel een faal- als slaagfactor, zij hebben altijd een dubbele rol. Leidinggeven aan de verandering enerzijds, maar tegelijk zullen zij zelf ook moeten veranderen in die context. Hoe verhoudt dat zich nu tot elkaar? Om te kunnen veranderen is het nodig eerst inzicht te krijgen in het eigen functioneren, pas dan is de leidinggevende adequaat in staat anderen te leiden.

het draait om beweging”

Leiderschap heeft altijd te maken met beïnvloeding en is primair gericht op beweging en het veranderen van anderen. In de context van organisatieverandering het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers om doelen te bereiken. Dit beïnvloeden van gedrag doe je door gebruik van bepaalde leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven, en door het ook echt uitvoeren van zaken. De medewerkers motiveren, inspireren, de richting aangeven en allen op één lijn krijgen zijn daarbij aan de orde.

de ene verandering is de andere niet”

Verandering is een groot woord en kent vele uitingen. Een kleine procesaanpassing kan ook prima een verandering worden genoemd. En tegenwoordig met de veelheid en enorme snelheid van ontwikkelingen om ons heen en tegelijkertijd de toename van complexiteit is continue veranderen, of noemen we het verbeteren, de norm geworden. Als leidinggevende dien je dat continue proces in gang te houden en zo de beoogde doelstellingen te behalen (of overtreffen) en je eigen ontwikkeling te blijven voeden.

Naast die continue verandernorm dus de projectmatige veranderingen die een zekere impact hebben op de organisatie en daarbij om duidelijke gedragsverandering vragen. Daarbij zal je als leidinggevende ook een verandering door moeten maken, nieuwe denkwijzen, andere processen, gedragsvormen etc. Die veranderprocessen, zowel de organisatieverandering als de noodzakelijke verandering van de leidinggevende zelf (de persoonlijke ontwikkeling) verlopen gelijktijdig en vragen veel van de leidinggevenden.

Ben jij de slaag- of de faalfactor?

Hoe loods jij jezelf, jouw medewerkers en jouw organisatie door deze “stretch-

periode”? Ben jij je bewust van het belang, weet jij op de juiste wijze te anticiperen? Of ben jij een manager die meent dat vooral anderen moeten veranderen.

Eye-opener?

Neem gerust contact op om hierover eens samen verder te praten.

Ron Offerman

#leiderschap # veranderen # coaching # continue verbeteren #slaagfactor