Tijd is geld, focus en succes.

Drukke ondernemers zijn minder succesvol.
– 3 stappen om dit te voorkomen –

Je herkent dat wel, je wordt geleefd door de waan van de dag en ben de hele dag door brandjes aan het blussen. Je hebt werk te veel en je heb tijd tekort. Hierdoor kom je ook niet meer toe aan belangrijke vraagstukken voor de toekomst van je bedrijf. Er zijn 3 stappen die je direct kunnen helpen om zelf weer in control te komen, succesvol te zijn en focus te houden.

Stap 1: Helderheid voor jou als ondernemer

Zorg dat je goed scherp hebt welke richting je op wil met je bedrijf. Waar sta je voor? En wat streef je op korte termijn na? Wat verwacht je daarin van anderen? Als je deze zaken goed kan verwoorden dient dit als een kompas voor je. Het kan fungeren als meetlat bij alle zaken die op je af komen. Wat pak je op, wat niet, waarom, moet je het wel zelf doen?

Stap 2: Helderheid voor medewerkers

Als je duidelijk hebt waar je met je bedrijf voor staat, waar je verder heen gaat en welke doelen je nastreeft is het voor medewerkers mogelijk om inzicht te hebben wat dat voor hun afdeling, hun taken en hen persoonlijk betekent. Men kan dan eigen (deel) verantwoordelijkheid dragen en belangrijker het is mogelijk bepaalde taken makkelijker aan hen over te dragen. Stop met het zelf uitvoeren van teveel werknemers taken, besteed aandacht aan je ondernemerstaken.

Stap 3: Maak zaken visueel

Op moment dat je werkzaamheden (deel) gedelegeerd hebt is het belangrijk dat het inzichtelijk is voor jou als ondernemer. Je wilt niet opnieuw veel tijd verspillen door zaken zelf opnieuw te gaan doen, extra te controleren of te vaak te vragen wat de stand van zaken is. Dat werkt niet voor jou als ondernemer en zeker ook niet voor de medewerkers. Visueel maken kan simpel via whiteboard, flipchart of centraal beeldscherm door inzichtelijk te maken over welk onderwerp het gaat, al dan niet verdeeld in sub taken.
Wie deze taak op zich heeft genomen. Wat daar eventueel extra voor nodig is om te verwezenlijken en wanneer de deadline van oplevering is. Het belangrijkste hierbij is om ook een ritme aan te houden van update. Periodiek een vast moment van de dag of week, afhankelijk van wat je met elkaar afspreekt, zodat iedereen verbonden is met de voortgang en verantwoordelijkheid neemt over het eigen deel.

Als je deze 3 stappen concreet maakt zal je merken dat dit direct bijdraagt aan focus en rust in je hoofd.

Extra tip:

Tegelijkertijd komen er gedurende de dag diverse andere zaken op je pad. Via de volgende beslisboom heb je dit binnen enkele seconden beoordeeld langs 5 beslispunten.
1. Voor jou of niet voor jou
2. Belang
3. Tijdsbeslag
4. Urgentie
5. Actie

De gehele beslisboom is als download gratis aan te vragen:
Download hier de beslisboom.

Wil jij eens verder praten over tijdsdruk, structuur, focus en grip?

Reserveer een gratis Focussessie: https://www.qimens.nl/gratis-sessie/